Welkom op de mini website van het jaarverslag 2015

Deze multimediale website vat het jaarverslag over boekjaar 2015 samen. U vindt hier snel en eenvoudig alle nuttige informatie over onze jaarresultaten. Neem in woord, in beeld en hoofdstuk per hoofdstuk, kennis van onze situatie op het einde van 2015. Download de pagina’s van uw keuze en surf naar de algemene website van Integrale voor een meer gedetailleerde omschrijving van onze activiteiten.
 
  • Gewogen nettorendement : 3,34 %  
  • Incasso : € 280 miljoen
  • Algemene kostenratio tegenover de activa : 0,45 %
01
Bericht van het Directiecomité
02
Integrale en haar activiteiten
03
Markante feiten 2015
04
Kerncijfers
05
Vooruitzichten
06
Deugdelijk bestuur
07
Beheersverslag en Verslag van de bedrijfsrevisor
08
Financiële staten en Sociale balans
09
Bijlagen
Omvorming
(video)